Spotkania biblijno-liturgiczne (tzw. oaza)

Rok 2012/ 2013

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SULĘCZYNIE.

Formacja Dzieci Bożych w ramach Ruchu Światło-Życie dzieli się na formację w ciągu roku i formację wakacyjną (z gminy Sulęczyno na rekolekcje corocznie od 2010r. wyjeżdża od 15 do 29 uczniów). Odbywa się w ramach spotkań dla dzieci klas III-VI. W SP w Sulęczynie rozpoczęła się we wrześniu 2010r. W spotkaniach uczestniczyło od 5-12 dzieci (Sulęczyno) oraz tyle samo w Borku.

Ks. Daniel Kreft oraz Tomasz Dargacz w latach 2011-2013, oprócz spotkań, zorganizowali 5 rajdów rowerowych. Zbiórka zawsze odbywała się przy szkole. Następnie jechaliśmy do plebanii, gdzie rozpoczynaliśmy zabawę, by zakończyć ją rajdem do różnych okolicznych miejscowości (Żakowo, Borek, Bukowa Góra, Kołodzieje, Zdunowice).
Ta forma aktywizacji dzieci i młodzieży związana jest z postawą błogosławionych Jana Pawła II Wielkiego i Franciszka Blachnickiego, którzy wielokrotnie uczestniczyli we wspólnych pogodnych wieczorach, zabawach i pieszych wędrówkach po pienińskich i tatrzańskich bezdrożach. Umieli oni w cudowny sposób połączyć aktywny wypoczynek na łonie przyrody z modlitwą i duchowością chrześcijańską.

Wzorem tych wielkich duchownych zorganizowaliśmy nie tylko rajdy rowerowe, ale także ogniska, zawsze urozmaicane drobiazgami od księdza proboszcza i księdza Daniela, oraz grzybobranie i zabawy na oponowej huśtawce. Odbył się też rowerowy tor przeszkód, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem oraz wzbudził wielkie emocje. Spośród 30 uczestników czołowe miejsca zajęli następujący uczniowie:

1. Driwa Karol (31 s)
2. Łącki Dominik (33 s)
3. Niklas Jakub (35 s)
4. Syldatk Paweł (36 s)
5. Stencel Sebastian (37 s)
6. Mosz Sebastian (39 s)
7. Korda Rafał (39 s)
8. Ziegert Michał (40 s)
9. Walkusz Sławek (41 s)
10. Treder Paweł (41 s)
W czasie tych spotkań znalazł się też czas na krótkie konferencje o tematyce religijnej (np. „Historia przydrożnych krzyży i kapliczek”, „Kult Maryi w sulęczyńskiej parafii” itd.).

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy są otwarci na ten sposób formacji dzieci i młodzieży. Szczególnie zaś dziękujemy za wielokrotną pomoc księdzu proboszczowi Andrzejowi Karlińskiemu, pani dyrektor Annie Słupikowskiej oraz w realizacji konkretnych działań pani Romanie Smentoch.
Parafialnemu Zespołowi „Caritas” składamy podziękowania za dofinansowanie wielu wyjazdów na rekolekcje, zaś pani Małgorzacie Jutrzenka-Trzebiatowskiej i katechetce, Dorocie Jaśtak-Wirkus wyrażamy wdzięczność za pomoc w zorganizowaniu wyjazdów dzieci.

Z wyrazami wdzięczności Ks. Daniel Kreft
Tomasz Dargacz

P.S.
Kolejne plany : rajd pieszy w na przełomie 2013/2014 (10-12 km) oraz kolejne rajdy i wycieczki.

ROK 2013/ 2014

Zgodnie z zamierzeniami w roku 2013/2014 zorganizowaliśmy 3 rajdy (2 rajdy rowerowe i jeden pieszy. W tym roku obok stałych punktów programu dołączyliśmy kolejne; mecze w piłkę ręczną, nożną i podchody. Okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

 

 

Historia spotkań liturgicznych dla dzieci (tzw. oaza)

Metoda rekolekcyjna zwana Oazą Dzieci Bożych została opracowana na piśmie już w roku 1958. Wtedy to Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach, która w tym czasie organizowała rekolekcje dla dzieci metodą oazy, wydała teczkę duszpasterską «Oaza Dzieci Bożych» dla prowadzących rekolekcje tą metodą.

W roku 1963 metoda rekolekcyjna oazy została opracowana naukowo w obszernym (liczącym 400 stron maszynopisu) studium pt. „Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych” (Praca licencjacka na KUL). Pewne fragmenty tego studium zostały włączone później do drugiego wydania (w r. 1973) Teczki Oazy Dzieci Bożych.

Materiały pomocnicze do prowadzenia Oazy Dzieci Bożych domagały się uzupełnienia również ze względu na dzieci przychodzące po raz drugi do oazy. Dla nich okazał się potrzebny program Oazy Dzieci Bożych II stopnia. (Z wprowadzenia do wydania czwartego).

W latach osiemdziesiątych Krakowski Ośrodek Duszpasterstwa Służby Liturgicznej opracował podręczniki Oazy Dzieci Bożych II i III stopnia. Obecnie Oaza Dzieci Bożych widziana jest w dziesięcioletnim cyklu formacyjnym Służby liturgicznej jako wprowadzenie do kolejnego etapu pracy nad sobą ministranta lub członkini scholi.

Pierwszy stopień Oazy Dzieci Bożych jest przeznaczony dla dzieci, które ukończyły 4 klasę szkoły podstawowej. W klasie piątej podejmą formację ministranta światła (chłopcy) lub scholistki (dziewczęta).

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)