Intencje Mszalne

 

Niedziela g. 7.oo – dz-błag rodziny Jereczek

10.oo + Jerzego Wica, rodziców Grabowskich

11.3o + Mieczysława Karczewskiego, Monikę Budkiewicz, z rodziny

14.oo – dz-błag Leona i Agnieszki Wenta

Węsiory g. 8.3o + Brygidę Reiter, Józefa i Marię Rekowskich

 

Poniedz. g. 7.oo – dz-błag w 15 r ślubu Marii i Janusza Karczewskich

18.oo – o błog Boże i zdrowie dla rodz. Budkiewicz

Wtorek g 7.oo + Annę i Jana Daleckich, Bolesławę i Władysława Błaszkowskich

+ Helenę Głodowską (od uczest pog)

18.oo + Antoniego Kobiella, Halinę Kreft

 

Środa g. 7.oo + Marię i Franciszka Kotłowskich

18.oo + teściów Gertrudę i Bolesława Myszk, Krystynę Wilkowską

- dziękczynna za łaski i dar życia Wiktorii

Czwartek g. 7.oo + teścia Leona Bronk

18.oo + Czesława Wolskiego w 7 r śm

 

Piątek g. 7.oo – dz-błag, o zdrowie rodziny Hanny i Grzegorz Kunkel w r ślubu

18.oo + ojca Jana Dąbrowskiego w 63 r śm

Sobota. g. 7oo + Jerzego Bronk w 1 r śm, zm z rodziny Bronk

14.oo – Msza św. ślubna

18.oo – dz-błag w 40 ur Wioletty Wolskiej.

 

Niedziela g. 7.oo – o błog Boże w rodz. Wioletty i Ireneusza Malotka

10.oo + Bolesława i Jadwigę Karlińskich

11.3o – dz-błag rodziny Sierzputowskich

14.3o + Monikę Tarasiewicz z r ur.

Węsiory g. 8.3o + Irenę i Wacława Cichosz, z rodz. Mielewczyk

 

 

Sulęczyno-14.09.2019r.

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)