Ogłoszenia duszpasterskie

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, 
że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. 
obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej.  

W związku z powyższym:

1 udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;

2 wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;

3 przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne - zgodnie z prawem oświatowym - można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;

4 celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona  z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;

5 w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji  w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

 +Ryszard Kasyna 
 Biskup Pelpliński

 

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)