Ogłoszenia duszpasterskie

W związku z zaleceniami władz państwowych i kościelnych
(na Mszy św. nie może być jednoczenie więcej niż 5 osób,
nie licząc posługujących)
proszę o ograniczenie (czy wręcz zaniechanie)
uczestnicwa w codziennych

a zwłaszcza
niedzielnych Mszach świętych,

ponad dopuszczony limit 5 osób.


Prosze o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Szczęść Boże !

Ksiądz Proboszcz

Ks. Kan. Andrzej Karliński

----------------------------------

Sulęczyno, 25.03.2020 r.

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)