Ogłoszenia duszpasterskie

Nabożeństwo majowe, po wieczornej Mszy św.
Ze względu na korono-wirus nabożeństwa przy kaplicach i Krzyżach mogą się odbyć tylko przy zachowaniu rygoru sanitarnego ( ilość osób, odległość, maseczki).

 

Od 25 do 30 maja trwać będą Dni modlitw o Ducha Świętego. W przyszłą niedziele obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Misyjny Dzień Chorych.

 

We wtorek w dni św. Filipa Neri przypada też Dzień Matki oraz modlitwy za ich misję w Kościele, rodzinach i w świecie.

 

W tygodniu Msza św. o godz. 7.oo i 18.oo. Po Mszy św. śpiewamy modlitwę Suplikacji.

 

Komunikat Biskupa Diecezjalnego i Episkopatu Polski jak i zarządzenia ministra zdrowia są wciąż uaktualniane. Do kościoła od poniedziałku może także w tygodniu wejść 40 osób, prosimy aby byli to w pierwszej kolejności wierni związani w intencją Mszy św., w kościele w Węsiorach może być jednorazowo 20 osób. Bardzo serdecznie prosimy o przestrzeganie rygoru sanitarnego.

 

Okazja do spowiedzi w kościele, w tygodniu przed Mszą św., przy zachowaniu rygoru sanitarnego. ( odległość 2 m, obowiązkowe maseczki ).

 

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii Mszy św. niedzielnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, TV, radia i internetu, nadal korzystamy z dyspensy bpa diecezjalnego od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemii korono wirusa ewentualny dzień I-szej Komunii św. tego roku byłby w niedzielę 20 września. Sakramentu chrztu św. udzielać będziemy w przyszłą niedzielę o godz. 12.3o. ( po Sumie).

 

Wszystkich „anonimów” zapraszam osobiście do biura parafialnego w godzinach otwarcia.

 

Zapowiedzi przedślubne i diakonatu.

 

 

Sulęczyno 23.05.2020r.

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)