W ramach bezpośredniego przygotowania Narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego,wymaganejest uczestnictwo przyszłych małżonków w trzech spotkaniach w Poradnictwie Rodzinnym.

 

Narzeczeni powinni powinni zgłosić się na 3 miesiace przed planowaną datą ślubu.

 

TERMINY SPOTKAŃ - uzgadniane telefonicznie nr tel .Iwona C. 691-028-903

 

PROWADZĄCY : Pani Iwona Cygert -swoją misję pełni na mocy Dekretu nadanego

                                                       w roku 1993 przez Ks.Biskupa Bernarda Szlagę

                                                       .Posiada dyplom  nauczyciela

                                                        Instytutu Naukowego Naturalnego Planowania Rodziny                                                          Według  Metody   Prof .dr med.J.Rotzera

 

Cały cykl obejmuje trzy spotkania wymagane w ramach bezpośredniego przygotowania Narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego zgodnego z programem Duszpasterstwa Rodzin.Teamatyka spotkań jest m.in.

'' Płciowość i płodność jako dar i zadanie "oraz "Naturalne planowanie rodziny stylem życia"

Celem spotkań jest dostarczenie wiedzy i motywacji do podjęcia osobistej oraz wspólnej decyzji o postawie wobec płciowości i płodności.

Doradca życia rodzinnego prowadzący spotkanie ma za zadanie uświadomić uczestnikom znaczenie płodności.która jest integralną częścią ludzkiej natury,objawem zdrowia,darem oraz zadaniem.

Spotkania służą zrozumieniu mechanizmów rządzących cyklicznością płodności w życiu pary,świadomości czasu płodnego i niepłodnego i praktycznemu wykorzystywaniu tej wiedzy w życiu małżonków.Ze względu na indywidualny charakter spotkań para narzeczonych ma możliwość własnych refleksji,uwag i własnych pytań z zakresu prowadzonych obserwacji płodności,a także dowolnych pytań z zakresu problematyki okresu narzeczeństwa,sakramentu małżeńtwa oraz duchowości i płodności małżeństwa.

 

Spotkania odbywają się w salkach katechetycznych przy kościele w Suleczynie

Numery kontaktowe:

Parafialna Doradczyni Zycia Rodzinnego w Sulęczynie

Iwona Cygert

nr.tel  :691-028-903

Diecezjalna Doradczynie Zycia Rodzinnego

Anna Baranowska

nr tel: 502-512-576

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Ks.Sławomir Ałaszewski

nr tel: 696-453-167

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)