Wprowadzenie:

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Chrzest ustanowił Pan przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, daje życie łaski i czyni człowieka dzieckiem Bożym, członkiem Kościoła.. Chrzest wyciska w duszy niezatarte znamię, które uzdalnia człowieka do udziału w kulcie religijnym. Chrzest nie może być powtórzony.

Chrztu udziela kapłan lub diakon. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

W naszej parafii:

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii celebrowany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11:30. Poprzedza je wcześniej konferencja dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych, która odbywa się w każdy czwartek przed w salce katechetycznej po Mszy św. wieczornej. Chrzest prosimy zgłaszać w kancelarii na dwa tygodnie przed planowanym terminem przynosząc następujące dokumenty:

- odpis aktu urodzenia dziecka,
- dane o Rodzicach Chrzestnych,
- metryka ślubu kościelnego rodziców.

Przy Sakramencie Chrztu św. podstawowym wymiarem jest wielkie wydarzenie zbawcze dla dziecka, dlatego głównie pod tym kątem prosimy szukać Rodziców Chrzestnych, którzy będą dodatkowym wsparciem dla dziecka na drodze wiary – powinni więc to być:

- ludzie wierzący i praktykujący,
- bierzmowani i w stanie łaski uświęcającej,
- rodzicom chrzestnym z innej parafii proboszczowie wystawiają opinię, że są osobą wierzącą i praktykującą.

Rodzice naturalni i rodzice chrzestni winni przygotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezie przedchrzcielnej, przystąpienie do spowiedzi i Komunii świętej.

Rodzice i chrzestni publicznie proszą:

- o chrzest dziecka,
- kreślą znak krzyża na jego czole,
- wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,
- otrzymują specjalne błogosławieństwo.

Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek umożliwić mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentu eucharystii i bierzmowania.

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)