Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej
na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.
Narzeczeni ponadto przedłożą następujące dokumenty:

1. Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem),
2. Świadectwo bierzmowania,
3. Dowód osobisty,
4. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta,
7. Zaświadczenia Poradni Rodzinnej,
8. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców,
9. Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania,
10. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii,
11. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód,

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)