Elementy strukturalne, które stanowią momenty konstytutywne tego sakramentu, znamy pod pojęciem „pięciu warunków dobrej spowiedzi”. Wielu teologów współczesnych ma uwagi do terminu „warunek”, ponieważ samo pojęcie warunku kojarzy się z czymś biernym. Bardziej poprawne jest mówienie o „pięciu aktach penitenta”, gdyż tutaj człowiek jest podmiotem a nie punktem odniesienia do warunku. To jest zupełnie inna płaszczyzna, ponieważ zawsze zgromadzenie, wspólnota, człowiek są podmiotem każdego działania liturgicznego, również w przypadku sakramentu pokuty.Te pięć aktów penitenta to:

  1. RACHUNEK SUMIENIA

Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności,
a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień:
nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.
Rz 13, 11-13 

 Sakrament spowiedzi sprawowany jest w naszej parafii pół godziny przed każdą Mszą świętą od poniedziałku do soboty, w niedzielę tylko przed ranną Mszą św. oraz na prośbę penitenta w innym czasie.

Czasami odbywają się nabożeństwa pokutne przed spowiedzią św., szczególnie w małych grupach.

Przed Mszą św. pogrzebową jest zawsze czas na pojednanie się z Bogiem.

Duszpasterze naszej parafii słuchają spowiedzi przed dniami eucharystycznymi oraz w dodatkowym wyznaczonym uprzednio czasie.

Szczególnie licznie wierni przystępują do spowiedzi adwentowej i wielkanocnej – podczas spowiedzi z zaproszonymi spowiednikami.

Miłosierdzie drugim imieniem miłości
Jan Paweł II

LOKALIZACJA - Sulęczyno, Kaszuby (Poland)